فروشگاه اینترنتی عالی قاپو

فروشگاه اینترنتی عالی قاپو
خرید اینترنتی و پرداخت وجه پس از تحویل کالا، سی دی،دی وی دی ،نرم افزار ، بازیهای کامپیوتری،
<

 

 آموزش تصویری آواز و تصنیف خوانی     |  2DVD                                دیگر محصولان مرتبط

استاد: فرهاد فراهانی    |   قیمت: 12,۰۰۰ تومان                                                                  

آموزش تصویری آواز و تصنیف خوانی

قابل اجرا در کامپیوتر و دستگاههای DVD خانگی  ناشر : لوح گسترش دنیای نرم افزار شامل:

•آشنایی با آواز و تصنیف
•تصنیفی بر اساس گوشه کرشمه در دستگاه شور   
•شناخت گستره صدایی
•تمرینات صداسازی 1
•تصنیفی در مایه دشتی
•تمرینات صداسازی 2
•تصنیفی در مایه ابوعطا
•تمرینات صداسازی 3
•تصنیفی در دستگاه شور
•تمرینات مقدماتی تحریر
•تصنیفی در مایه دشتی و تمرین تحریر
•ردیف شناسی: آشنایی با دستگاه "گوشه" آواز
•آشنایی با شناسه های گوشه
•تصنیفی در بیات زند
•ارتباطات بیات زند با دستگاه شور، گوشه
•شهابی
•تصنیفی در بیات زند
•تصنیف کردی در مایه افشاری و تمرین تحریر
•تمرین تحریر در گوشه عراق افشاری
•تمرینات تحریر در ابوعطا و دشتی و اجرای گوشه چهارباغ
•تصنیفی در نوا و تمرینات تحریر در گوشه عراق و نهضت
•تصنیفی در دستگاه سه گاه
•گوشه مثنوی مخالف در دستگاه سه گاه
•گوشه بختیاری در دستگاه همایون
•تصنیفی از مدرس "فریدون فراهانی" در مایه دشتی
•آشنایی با استاد 
 

 

خرید پستی و تحویل درب منزل و پرداخت در محل